Enige tijd geleden vond ik in mijn boekenkast een oud boek terug over de Chinese orakelbotten. Tijdens het lezen zag ik weer de inscripties terug die in die botten waren aangebracht; ik werd toen opnieuw geraakt door hun schoonheid.

Deze inscripties zijn de oudste bekendste vormen van het Chinese schrift en werden veelal gebruikt voor toekomstvoorspellingen tussen de 15e en 11e eeuw voor Christus. In het begin werd dit zogenoemde orakelbottenschrift met een bronzen mes of graveerstift in ceremoniële botten en schildpadschilden gekerfd; later werd het ook aan oppervlakken van bronzen voorwerpen aangebracht. Het schrift werd aan einde van de 19e eeuw werd tijdens opgravingen in China ontdekt, en in de jaren tussen 1930 en 1960 zijn er bij verdere opgravingen veel nieuwe vondsten gedaan.

Het orakelbottenschrift heeft me altijd gefascineerd: Het is een schrift dat bestaat uit gestileerde tekeningen, die op hun beurt ooit zijn ontstaan door het observeren van de natuur, van dieren, van mensen, van de eigen leefomgeving, van gevoelens, van levenservaringen, en zo voorts.  Ze zitten vol met verbeeldingskracht,  levendigheid en vertedering. Deze tekeningen zijn, stuk voor stuk, prachtige kunstwerken.

Nadat ik het boek weer opnieuw had gelezen, ben ik op het internet verder op onderzoek uitgegaan en ontdekte daar dat er in de afgelopen veertig jaar veel ontwikkeling op dit terrein heeft plaatsgevonden: wetenschappers van overal ter wereld hebben in die periode veel voortgang geboekt in zowel het registreren van de vele tekeningen die in de loop der jaren zijn gevonden, als in het achterhalen van de betekenissen ervan. Op dit moment zijn er uit het orakelbottenschrift zo rond de 400.000 tekeningen geregistreerd en daarvan zijn er ongeveer 2000 ontcijferd.

Deze tweeduizend ontcijferde tekeningen heb ik bestudeerd. Ik heb hierdoor niet alleen een beter beeld gekregen van de economische en culturele ontwikkeling uit die tijd, maar ook een beter inzicht in de huidige Chinese karakters: de oorsprong van veel karakters is nog duidelijk terug te vinden in  het beeld van de tekeningen. Daarnaast blijkt dat veel van de symbolen in de huidige Chinese kunst en cultuur er ook hun oorsprong in vinden.

Met behulp van de penselen uit de Chinese kalligrafie ben ik in het orakelbottenschrift gaan schrijven, en heb daarbij geprobeerd om de ervaringen van de mensen van toen opnieuw te beleven. Uit het resultaat, een serie van beelden met als titel “Terug naar de oorsprong”, heb ik er 108 geselecteerd voor het boek "Terug naar de oorsprong".

De beelden zijn ingedeeld in de volgende 4 categorieën:

·         De Natuur

·         Het Dagelijks Leven

·         De Cultuur

·         De Abstractie

Bij ieder beeld heb ik de oorspronkelijke tekening uit het orakelbottenschrift, het bronzenschrift, het daaruit voortgekomen huidige Chinese karakter, de bijbehorende klank en tenslotte de Nederlandse vertaling ter achtergrondinformatie toegevoegd. De teksten heb ik tot een minimum beperkt: zo blijft er voor de lezer zo veel mogelijk ruimte voor eigen inzichten en interpretaties.Op de website heb ik 16 beelden geselecteerd.